About Me

My photo
Kuala Lumpur, Malaysia
"luaskan idea & imaginasi"

Saturday, August 28, 2010

Gerak Hati

Hati dan rasa tak pernah salah….
Keduanya selalu nyata….

Ketika hati….

Rasa….

Nadi dan jantung….

Bergumul, menyatu, dalam satu tekad….

lelapku kini tak lagi senyapkan malam...


sebab malam tak lagi lelap bagiku...
malam hanya sebatas gelap...

dalam kelamnya aku bersuara...
dalam pekatnya aku berkata...

malam adalah nafasku...


nafas yang membuatku hidup...
hidup dalam dunia khayalku...

dalam dunia yang kucipta dalam imaginasi...


dan ku tuang dalam bentuk puisi...


No comments:

Post a Comment